Źródło Siarczkowe (Jacka) Źródło Siarczkowe (Na Siarce)

Źródło Siarczkowe (Jacka) Źródło Siarczkowe (Na Siarce)

Niewątpliwym skarbem naszej gminy są również źródełka siarczkowe. Do najpiękniejszych należy Źródło Jacka (sołectwo Murowanica) położone pięknie niedaleko obszaru zabudowanego wzdłuż potoku Lipniczanka, a wypływające ze skał; do najintensywniejszych źródełko Siary (Kiczory).