Plac Piotra Borowego, Mural Niepodległości, Amfiteatr

Plac Piotra Borowego, Mural Niepodległości, Amfiteatr

Plac Piotra Borowego to miejsce rekreacyjne dla całych rodzin. Złapiemy tu zarówno oddech pamięci historycznej, refleksji jak i rozrywkę dla dzieci (plac zabaw) oraz młodzieży i dorosłych (stadion sportowy, boiska do siatkówki plażowej). Znajduje się tu również amfiteatr w charakterystycznym, regionalnym stylu. Poprzez umiejscowienie tu wspaniałego pomnika oddajemy pokłon Ojcom Niepodległości, którzy przyczynili się do przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski. Znajdziemy na nim nazwiska takie jak: Ks. infułat Ferdynand Machay, Piotr Borowy, Józefa Machay-Mikowa, Emil Mika, Wendelin Dziubek, Ks. Karol Machay, Ks. Józef Buroń, Ks. Antoni Sikora, Ks. Eugeniusz Sikora, Ks. Marcin Jabłoński, Ks. Jan Maślak, Jan Piekarczyk (starszy), Ignacy Suwada, Andrzej Grela, Eugeniusz Stercula, Aleksander Matonog, Andrzej Kastyak, Ignacy Dziurczak–Brzezowicki, Adorján Divéky, Jan Bednarski, Julian Jerzy Teisseyre, Władysław Semkowicz. Drugim elementem pomnika jest obelisk poświęcony pamięci Jana Pawła II w 100-rocznicę Jego urodzin.

Fot. Łukasz Sowiński