Figury Kamienne

Figury kamienne

Tych elementów w krajobrazie orawskim jest dość dużo – figury rozsiane są na całej długości Lipnicy Wielkiej.

Figury kamienne w Lipnicy Wielkiej: najstarsza – św. Rodziny (fund. 1759 r. – Centrum, przy kościele św. Łukasza), św. Jana Nepomucena (fund. 1761 r. – Centrum, naprzeciw drogi do Lipnicy Małej), św. Jana Nepomucena (Murowanica, Droga do Jeziora), Krucyfiks (fund. po 1777 r. – cmentarz przykościelny), krucyfiks (fund. 1818 r. – Centrum, koło krzyża), krucyfiks (fund. 1855 r. – Murowanice, Droga na Winiarczykówkę), krucyfiks (fund. 1862 r. – cmentarz parafialny). 

 

Fot. GCK