Dzwonnice Loretańskie

Dzwonnice

Dzwonniczki Loretańskie 

(Dzwonnica Kiczory, Dzwonnica Skoczyki, Dzwonnica Przywarówka i Dzwonnica Murowanica)

Takie budowle jak dzwonniczki loretańskie znajdowały się w wielu miejscach krajobrazu dawnej Orawy. W Lipnicy Wielkiej zachowały się w Murowanicy, Skoczykach, Przywarówce i Kiczorach. 

Dzwonniczek używano, dzwoniąc na Anioł Pański. Dzwonnica alarmowała również o pożarze. Ciekawym zwyczajem było także dzwonienie „na burzę”. Mieszkańcy wierzyli, że dźwięk dzwonu ochroni ich przed szkodami wywołanymi przez burze gradowe, ponadto pozwoli zebrać siano z pól przed nadciągającym deszczem. 

Dzwonnica Loretańska ma konstrukcję słupową z niewielkim daszkiem ochraniającym mały dzwonek, do którego zamocowana jest lina służąca do wprawiania dzwonu w ruch. Cała konstrukcja jest oszalowana deskami

Fot. GCK